IADA-banner

PROFIL PETANI

You are here

PENGENALAN

 

Warga Tani mempunyai infrastruktur terbaik di antara jelapang padi merupakan pengeluar hasil tertinggi negara mempunyai pesawah yang bersikap positif.Mereka juga mengamalkan amalan agronomi yang tepat dan betul, mengusahakan tanaman secara komersial penggunaan jentera yang lebih maju dan berkapasiti tinggi perintis teknologi baru dan mesra alam merupakan pengeluar hasil tertinggi negara kerana:-

 • sikap positif petani mengusahakan tanaman secara komersil
 • pengurusan air yang sistematik
 • penyediaan tanah yang sempurna
 • amalan agronomi yang tepat dan betul
 • penggunaan jentera yang lebih maju dan berkapasiti tinggi

 
 BILANGAN PESAWAH MENGIKUT KAWASAN
 

slide-03


 
   PERATUSAN PESAWAH MENGIKUT KAUM
 

slide-04

 

   PURATA USIA PESAWAH (TAHUN)
 

slide-05


 TARAF PENDIDIKAN PESAWAH
 

slide-06


 
   SAIZ ISIRUMAH PESAWAH (ORANG)
 

slide-07

 

   JENIS KEDIAMAN
 

slide-08


 STATUS PEMILIKAN RUMAH
 

slide-09


 
   JARAK RUMAH DENGAN SAWAH (KM)
 

slide-010

 

   PEMILIKAN KERETA
 

slide-11


 

   PEMILIKAN JENTERA
 

slide-12


 

   HASIL DAN PENDAPATAN PESAWAH
 

slide-13


 

   PROFIL PENDAPATAN PESAWAH MENGIKUT KATEGORI HASIL
 

slide-14

 

slide-15


 

   PERATUSAN PEMILIKAN TANAH SAWAH
 

slide-16


 

   LUAS USAHA TANAH SAWAH(Ha)
 

slide-17


 

   LAIN-LAIN KEGUNAAN TANAH SAWAH
 

slide-18


 

   PROJEK ESTET PADI
 

slide-19


 

   FAEDAH DAN PENCAPAIAN IADA
 

slide-20


MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN AIR

 

 • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
 • Kitar Semula air
 • Jadual Air (ISA)
 • Penubuhan KPA

MENINGKATKAN KAPASITI PENGGUNAAN TEKNOLOGI PERTANIAN

 

 • Transplanter
 • BSA
 • Traktor
 • Harvester
 • Remote Sensing & Precision Farming
 • Baler
 • Organik (Bebas Kimia)

PENGGUNAAN JENTERA BARU DALAM PENGURUSAN TANAMAN PADI KE ARAH 10 MT/HA.

 

slide-25

 

slide-26

 

slide-27

 

slide-28

 

slide-29

 

slide-30


KEJAYAAN

 

 • IADA BLS berjaya menyedia dan menyelenggara kemudahan infrastruktur, membimbing dan membantu petani bagi meningkatkan kuantiti dan kualiti pengeluaran untuk menambah pendapatan mereka supaya dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan seterusnya meningkatkan taraf hidup petani.
 • Telah menyediakan program, bantuan dan membimbing petani supaya dapat mengeluarkan bahan makanan yang mencukupi untuk keperluan negara.
 • Telah berjaya mewujudkan pengusaha IAT yang berjaya
ALAMAT IBU PEJABAT

 • Kawasan Pembangunan Pertanian
 • Bersepadu (IADA), Barat Laut Selangor,
 • Kompleks Pejabat IADA,
 • 45000 Kuala Selangor,
 • Selangor Darul Ehsan.
 • Tel : +603-3289 1411
 • Fax : +603-3289 3342
 • Email: pbls@moa.gov.my
STATISTIK PENGUNJUNG & PENGIKTIRAFAN

 • Total Visitors: 37713
 • Unique Visitors: 7447
 • Your IP: 54.227.48.147
 • Since: 25/02/2017 - 16:34
 • Kemaskini Terakhir : 11 Aug 2017
 • Pengiktirafan
HAK CIPTA TERPELIHARA

Paparan Terbaik Menggunakan Pelayan Google Chrome 10, Mozilla Firefox 27 dan IE8 ke atas dengan Resolusi 1024 X 768 pixel

Hak Cipta Terpelihara : Portal Rasmi IADA Barat Laut Selangor