IADA-banner

Bahagian Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

You are here

Berperanan menggembleng, mengatur dan menggerak sumber-sumber (tenaga, modal dan tanah) ladang petani.  LPP juga terlibat secara langsung dalam memberi perkhidmatan sokongan pertanian (agricultural support services) melalui gerakan Pertubuhan Peladang seperti perkhidmatan kejenteraan ladang dan pengangkutan, pengedaran dan pembekalan input pertanian, kemudahan pemerosesan dan pemasaran hasil-hasil pertanian, kredit dan simpanan pembangunan tanah dan pembangunan sumber tenaga manusia (peladang dan pegawai).

 1. Memantau Prestasi Kewangan, Aktivit PPK dan menyedia Laporan  Kredit dan Simpanan PPK di IADA Barat Laut Selangor
 2. Menyedia laporan Timbangtara PPK dan membantau PPK menyelesaikan proses Timbangtara
 3. Menyelia dan memantau Projek NKEA,SBPKP, IPP, Estet Padi,Pemasaran Padi dan Semaian Benih Padi
 4. Menyelia pemasaran kelapa sawit, Projek Ladang Kontrak dan Projek Industri Asas Tani

Selain daripada Jabatan/Agensi Pelaksana dan sokongan  tersebut, per­khidmatan dari jabatan/agensi lain seperti Pejabat Daerah, Jabatan Perhutanan, Jawatankuasa Kemajuan dan Kesela­matan Kampung   dan institusi swasta seperti BERNAS dan lain-lain juga adalah perlu   digembelingkan bagi mencapai matlamat Projek.

Penglibatan  agensi-agensi lain dalam Projek ini akan berubah dari masa ke semasa. Wakil-wakil dari Agensi dan insti­tusi ini akan dipanggil untuk menghadiri berbagai mesyuarat dan juga bagi menduduki Jawatankuasa-jawatankuasa yang sedia ada untuk tujuan mengadakan kerjasama yang erat bagi memperbaiki taraf hidup petani-petani­di kawasan ini.  Konsep perlaksanaan secara MOA Inc. adalah asas perlaksanaan bagi projek-projek tumpuan di kawasan IADA Barat Laut Selangor.

ALAMAT IBU PEJABAT

 • Kawasan Pembangunan Pertanian
 • Bersepadu (IADA), Barat Laut Selangor,
 • Kompleks Pejabat IADA,
 • 45000 Kuala Selangor,
 • Selangor Darul Ehsan.
 • Tel : +603-3289 1411
 • Fax : +603-3289 3342
 • Email: pbls@moa.gov.my
STATISTIK PENGUNJUNG & PENGIKTIRAFAN

 • Total Visitors: 35683
 • Unique Visitors: 6932
 • Your IP: 54.81.27.58
 • Since: 19/03/2017 - 06:01
 • Kemaskini Terakhir : 11 Aug 2017
 • Pengiktirafan
HAK CIPTA TERPELIHARA

Paparan Terbaik Menggunakan Pelayan Google Chrome 10, Mozilla Firefox 27 dan IE8 ke atas dengan Resolusi 1024 X 768 pixel

Hak Cipta Terpelihara : Portal Rasmi IADA Barat Laut Selangor